فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فضای یاس و ناامیدی هنگام بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام): أرسله علی حین فتره من الرسل و طول هجعه من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامو و تلظ من الحروب و الدنیا کاسفه النور، ظاهره الغرور علی حین اصفرار من ورقها و ایاس من ثمرها؛(419) خداوند او را در زمانی فرستاد که روزگاری بود پیامبری بر انگیخته نشده بود، و مردم در خوابی طولانی به سر می بردند، و فتنه ها بالا گرفته و کارها پریشان شده بود، و آتش جنگ ها شعله می کشید، و دنیا بی فروغ و پر از مکر و فریب گشته، برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود.

امید به رستگاری

امام صادق (علیه السلام): اعمل الیوم فی الدنیا بما ترجو به الفوز فی الاخره؛(420) امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امید رستگاری در آخرت داری.

امید به مایه افتخار

قال الامام الصادق (علیه السلام): ثلاثه هن فخرالمؤمن و زینته فی الدنیا و الاخره: الصلاه فی آخره اللیل و یأسه ممافی أیدی الناس و ولایه الامام من آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)؛(421) سه چیز مایه افتخار و زینت مؤمن در دنیا و آخرت است: نماز شب، قطع امید از آنچه در دست مردم است، و پذیرش ولایت امام (معصوم) از خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم).