فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امید به گشایش

فان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً؛(410) به یقین با (هر) سختی آسانی است، (آری) مسلماً با (هر) سختی آسانی است.

نومیدی کفار با ولایت

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً؛(411) امروز، (روز عید غدیر خم) کافران از (زوال) آیین شما، مأیوس شدند؛ بنابراین، از آنها نترسد! و از (مخالفت) من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم.

نقش امید

و من الأعراب من یتخذ ما ینفق مغرماً و یتربص بکم الدوائر علیهم دائره السوء و الله سمیع علیم و من الأعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذ ما ینفق قربات عندالله و صلوات الرسول ألاانهاقربه لهم سید خلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم؛(412) گروهی از (این) اعراب بادیه نشین، چیزی را که (در راه خدا) انفاق می کنند، غرامت محسوب می دارند و انتظار حوادث دردناکی برای شما می کشند حوادث دردناک برای خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست گروهی (دیگر) از عربهای بادیه نشین، به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق می کنند، مایه تقرب به خدا، و دعای پیامبر می دانند آگاه باشید اینها مایه تقرب آنهاست! خداوند بزودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت به یقین، خداوند آمرزنده و مهربان است!