فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نامه انقلابی امام سجاد (علیه السلام)

امام سجاد (علیه السلام) نامه ای طولانی برای یکی از دانشمندان به نام (محمد بن مسلم زهری)(397) نوشت که قسمتی از آن این است:
آیا دعوت آنها (ظالمان) از توبه این خاطر نبود که تو را قطب و مدار سنگ آسیای ظلمشان قرار داده، و تو را پلی برای عبور به سوی مقاصد شومشان، و نردبان به طرف گرماهی اشان و منادی ظلم، و راه رونده در مسیر ستمشان گرفتند، آنها با میان گرفتن تو، در دل دانشمندان، شک و تردید وارد ساختند و به وسیله تو دلهای مردم نادان را به سوی خود جذب کردند، آن استفاده ای که در مورد نیک جلوه دادن فسادشان و توجه دادن خواص و عوام به سوی خودشان از تو نمودند، از خصوصی ترین وزیران (بله قربان گوهایشان) و از نیرومندترین حامیانشان نکردند، بسیار اندک است آن چه را که در برابر آن چه دادی به تو دادند، و بسیار کم است آن چه را که در برابر آن همه خرابی ها برای تو آباد کردند، درباره نفس خود بیندیش! چه آن که غیر از تو کسی به آن نمی اندیشد و آن چنان نفس خود را به پای حساب و محاکمه بکش که مرد مسئول و وظیفه شناس آن را به حساب می کشد. در بخشی از این نامه آمده است: خوشا به سعادت آن که در دنیا، هراسان باشد و سیه بخت آن که بمیرد و گناهانش پس از او بماند... این که آنها (طاغوتها) تو را به استخدام گرفته اند نه از جهت شایستگی (عملی و معنوی) تو است، بلکه: 1 - طمع به دنیای تو دارند. 2 - علمای راستین از دست رفته اند (و قحط الرجال است) 3 - جهل و نادانی بر تو و آنها هر دو غلبه کرده است. 4 - حب مقام و دنیا پرستی، تو و آنها را به هم پیوند داده است... چرا از این چرت (و خواب خرگوشی) سر بر نمی داری؟ چرا از اشتباه خود بر نمی گردی؟ تا با صراحت بگویی به خدا من تا به حال، یک بار هم برای زنده کردن دین خدا، یا نابود کردن باطل، قیام نکرده ام، براست این است حق شناسی تو از خدایی که این بار گران (علم) را بر دوش تو نهاده است؟! بسیار ترس دارم که تو از آن گروهی باشی که خداوند درباره آنها فرموده: أظاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاً؛(398) نماز را ضایع کردند، و به دنبال شهوتها رفتند و به زودی به کیفر گمراهی خود می رسند. خدا بار مسئولیت قرآن را بر عهده تو نهاده، و علم آن را به تو سپرده، اما تو تباهش کرده ای، شکر و سپاس خداوندی را که ما را از آن بلاهایی که دامنگیر تو شده، دور ساخته است. این نامه انقلابی از امام سجاد (علیه السلام) به یک دانشمند درباری کافی است که ما را به اوج مبارزه شدید امام سجاد (علیه السلام) آشنا کند، و سیمای درخشان مبارزاتی آن حضرت را به خوبی منعکس نماید، با این که در آن عصر، حفقان و سانسور و کشتارهای بی رحمانه از جانب دژخیمان بنی امیه، از در و دیوار می بارید.(399)

قاطعیت امام کاظم (علیه السلام) در تعیین حدود فدک و هدف از آن

در مجلسی، هارون الرشید از امام کاظم (علیه السلام) پرسید: فدک را (که از آن حضرت زهرا (علیهم السلام) بود و بعد به فرزندانش می رسید) تعیین کن تا آن را به تو برگردانم، امام فرمود: اگر حدود فدک را تعیین کنم، به من بر نمی گردانی! هارون گفت: حدود فدک چقدر است و اصرار کرد و آن حضرت را به جدش سوگند داد که حدودش را تعیین کن تا به تو برگردانم. اما کاظم (علیه السلام) ناگزیر شد که پاسخ دهد. لذا فرمود: حد اول آن عدن (ناحیه ای از یمن) است، هارون با شنیدن این سخن رنگ به رنگ شد، امام ادامه داد: حد دوم آن سمرقند (که فعلا در خاک شوروی قرار دارد) است. خشم هارون را فرا گرفت ولی امام (علیه السلام) اعتنا نکرد و فرمود: حد سوم آن، آفریقا است، هارون با شنیدن این سخن آن چنان عصبانی شد که رنگش سیاه گردید، امام (علیه السلام) ادامه داد که حد چهارم آن سیف البحر (حدود دریای خزر) است، هارون الرشید از شدت ناراحتی دیگر نتوانست خویشتن داری کن و گفت: دیگر برای ما چیزی نماند؟ امام فرمود: من که گفتم اگر حدودش را تعیین کنم به من بر نمی گردانی.(400)
امام با این گفتار به هارون فهماند که جهان اسلام باید در اختیار ما باشد و شما و سایر خلفای دیگر غاصب مقام رهبری اسلامی هستید.

راهنمایی برای سرکوبی شیطان

مردی بادیه نشین به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شرفیاب شد و عرض کرد: مرا به اموری که موجب بهره مندی از بهشت می شود راهنمایی فرما! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پنج دستور اخلاقی زیر را به او آموخت، فرمود: 1 - گرسنه را سیر کن 2 - تشنه را سیراب کن 3 - امر به معروف کن 4 - نهی از منکر نما 5 - اگر توانایی بر این کارها نداری، زبانت را کنتزل کن که جز به خیر و نیکی، حرکت نکند. در این صورت، شیطان را سرکوب کرده ای و بر او پیروز خواهی شد.(401)