فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قوام شریعت

امام علی (علیه السلام): قوام الشریعه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود؛(385) استواری شریعت، به امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود است.

علت وجوب امر به معروف

عن فاطمه (علیهم السلام): فرض الله... الأمر بالمعروف مصلحه للعامه؛(386) خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد.

داستانها