فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پیوستگی خیر

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی؛(384) مردم همیشه در خیر خواهند بود تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری می رسانند.

قوام شریعت

امام علی (علیه السلام): قوام الشریعه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود؛(385) استواری شریعت، به امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود است.

علت وجوب امر به معروف

عن فاطمه (علیهم السلام): فرض الله... الأمر بالمعروف مصلحه للعامه؛(386) خداوند امر به معروف را برای اصلاح مردم قرار داد.