فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شراکت در عمل

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من أمر بمعروف أو نهی عن منکر أو دل علی خیر أو أشار به فهو شریک و من أمر بسوء أو دل علیه أو أشار به فهو شریک؛(382) هر کسی که به کاری نیک امر کند یا از کاری زشت باز دارد، یا به کاری خیر راهنمایی کند یا حتی به آن اشاره کند، در ثواب آن عمل شریک است. هر کس به بدی امر کند یا به آن دلالت یا اشاره کند، او نیز (در گناه عمل) شریک است.

جهاد با امر به معروف

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): نصر المظلوم و الأمر بامعروف و النهی عن المنکر جهاد؛(383) یاری رساندن به ستم دیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است.

پیوستگی خیر

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی؛(384) مردم همیشه در خیر خواهند بود تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری می رسانند.