فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کشته شدن در راه اجرای امر به معروف

لفضل بن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان عن علی (علیه السلام) فی قوله تعالی و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله أن المراد بال آیه الرجل یقتل علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛(381) امام علی (علیه السلام) می فرماید مراد از آیه (از مردم کسانی هستند که جانشان را برای کسب رضایت الهی معامله می کنند) شخصی است که برای امر به معروف و نهی از منکر کشته می شود.

شراکت در عمل

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من أمر بمعروف أو نهی عن منکر أو دل علی خیر أو أشار به فهو شریک و من أمر بسوء أو دل علیه أو أشار به فهو شریک؛(382) هر کسی که به کاری نیک امر کند یا از کاری زشت باز دارد، یا به کاری خیر راهنمایی کند یا حتی به آن اشاره کند، در ثواب آن عمل شریک است. هر کس به بدی امر کند یا به آن دلالت یا اشاره کند، او نیز (در گناه عمل) شریک است.

جهاد با امر به معروف

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): نصر المظلوم و الأمر بامعروف و النهی عن المنکر جهاد؛(383) یاری رساندن به ستم دیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است.