فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف و نهی از منکر از ارکان ادیان

یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و أولئک من الصلحین؛(376) به خدا و روز دیگر ایمان می آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ و در انجام کارهای نیک پیشی می گیرند؛ و آنها از صالحانند.

روایات

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجی؛(377) تمامی اعمال و کارها حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای در مقابل یک دریای بزرگ پهناور است.