فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بر پایی امر به معروف از نشانه های حکومت صالحان

الذین ان مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الأمور و ان یکذبوک فقد کذبت فبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابرهیم و قوم لوط؛(371) همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را بر پا می دارند. و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه کارهای از آن خداست! اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط.

ارزش امر به معروف

لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بین الناس و من بفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه أجراً عظیماً؛(372) در بسیاری از سخنان در گوشی (و جلسات محرمانه) آنها، خیر و سودی نیست؛ مگر کسی که (به این وسیله،) امر به کمک به دیگران، یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند؛ و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

امر به معروف و نهی از منکر موجب رحمت خدا

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله أولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم؛(373) مردان و زنان با ایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!