فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف موجب ارزش انسان

و ضرب الله مثلاً رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شی ء و هو کل علی مولاه أینما یوجهه لایأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم؛(370) خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر زاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می باشد؛ او را در پی هرکاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد، آیا چنین انسانی، با کسی که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!

بر پایی امر به معروف از نشانه های حکومت صالحان

الذین ان مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الأمور و ان یکذبوک فقد کذبت فبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابرهیم و قوم لوط؛(371) همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را بر پا می دارند. و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و پایان همه کارهای از آن خداست! اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط.

ارزش امر به معروف

لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بین الناس و من بفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه أجراً عظیماً؛(372) در بسیاری از سخنان در گوشی (و جلسات محرمانه) آنها، خیر و سودی نیست؛ مگر کسی که (به این وسیله،) امر به کمک به دیگران، یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند؛ و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.