فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دینداری هنگام بلا

ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم بحو طونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؛(353) مردم بندگان دنیایند و دینداریشان فقط زبانی است و تا آنجا با دین همراهند و برگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها را تأمین کند و چون گرفتار آزمایش شدند معلم می شود که دین داران کم اند.

داستانها

فلسفه آزمایشهای الهی

امیرالمؤمنین امام علی ابن ابی طالب (علیه السلام) می فرماید: فردی از شما نگوید که: الله انی اعوذ بک من الفتنه؛(354) خدایا از فتنه بر تو پناه می برم. لکن آن که می خواهد به خدا پناه برد، از آزمایشهای گمراه کننده، پناه ببرد، همانا خدای سبحان می فرماید: و اعلموا أنما أموالکم و أولادکم فتنه؛(355) و بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش است. معنی این آیه آن است که خدا انسان ها را با اموال و فرزندانشان می آزماید تا آن کس که از روزی خود ناخشنود و آن کس که خرسند است، شناخته شود. گرچه خداوند به احوالشان از خودشان آگاه تر است،(356) تا کرداری که استحقاق پاداش یا کیفر دارد، آشکار نماید. چه آن که بعضی مردم فرزند پسرشان را دوست دارند و فرزند دختر را نمی پسندند و بعضی دیگر فراوانی اموال را دوست دارند و از کاهش سرمایه نگرانند.