فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امتحان شامل خوبی یا بدی است

کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه و البنا ترجعون؛(339) هر انسانی طعم مرگ را می چشد! و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم؛ و سرانجام بسوی ما بازگردانده می شوید!

امتحان در جهاد

أم حسبتم أن تترکوا و لما یعلمو الله الذین جاهدوا منکم و لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنین و لیجه و الله خبیر بما تعملون؛(340) آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می شوید در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، (از دیگران) مشخص نشده اند؟! (باید آزمون شوید؛ و صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می کنید، آگاه است!

وسائل آزمایش

و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرین؛(341) قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان!