فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سفارش به صبر و استقامت مؤمنین در برابر مشرکین

لتبلون فی أموالکم و أنفسم و لتسمعن من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین أشرکوا أذی کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الأمور؛(337) به یقین (همه شما) در اموال و جانهای خود، آزمایش می شوید! و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده [یهود] و (همچنین) از مشرکان، سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، (شایسته تر است؛ زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.

خطر گمراهی در امتحان خدا

قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و أضلهم السامری؛(338) [خداوند متعال به حضرت موسی (علیه السلام)] فرمود: ما قوم تو را بعد از تو، آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت!.

امتحان شامل خوبی یا بدی است

کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه و البنا ترجعون؛(339) هر انسانی طعم مرگ را می چشد! و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم؛ و سرانجام بسوی ما بازگردانده می شوید!