گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آیات

امتحان عمومی

أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنا و هم لا یفتنون؛(336) آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: ایمان آوردیم، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟!

سفارش به صبر و استقامت مؤمنین در برابر مشرکین

لتبلون فی أموالکم و أنفسم و لتسمعن من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین أشرکوا أذی کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الأمور؛(337) به یقین (همه شما) در اموال و جانهای خود، آزمایش می شوید! و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده [یهود] و (همچنین) از مشرکان، سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، (شایسته تر است؛ زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.