فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه شیعیان

قال الامام الباقر (علیه السلام): فوالله ما شیعتنا الا من اتقی الله و أطاعه و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع والتخشع و الأمانه؛(324) به خدا سوگند، شیعه ما نیست مگر آن کسی که تقوا پیشه کند و فرمانبردار خدا باشد و نشانه شیعیان، تواضع و فروتنی و امانت داری است.

امانت در اسرار

المجالس بالامانه و افشاء سر اخیک خیانه؛(325) همنشینی باید توأم با امانت باشد و راز دوست را فاش کردن خیانت است.

ریشه اسلام

رأس الاسلام الأمانه؛(326) ریشه و اساس اسلام امانت است.