فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشمولیت رحمت الهی

قال الامام الکاظم (علیه السلام): ان أهل الأرض لمرحومون ما تجابوا و ادوا الأمانه و عملوا الحق؛(323) تمام مردم روی زمین مشمول رحمت الهی خواهند بود، مادامی که (به این سه اصل اساسی عمل کنند)؛ دوستدار هم باشند، امانت را ادا کنند، و در عمل پیرو حق و عدالت باشند.

نشانه شیعیان

قال الامام الباقر (علیه السلام): فوالله ما شیعتنا الا من اتقی الله و أطاعه و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع والتخشع و الأمانه؛(324) به خدا سوگند، شیعه ما نیست مگر آن کسی که تقوا پیشه کند و فرمانبردار خدا باشد و نشانه شیعیان، تواضع و فروتنی و امانت داری است.

امانت در اسرار

المجالس بالامانه و افشاء سر اخیک خیانه؛(325) همنشینی باید توأم با امانت باشد و راز دوست را فاش کردن خیانت است.