فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مواظبت بر رعایت امانت در زبردستان

قال علی (علیه السلام): ثم تفقد أعمالهم و ابعث العیون من أهل الصدق و الوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم علی استعمال الأمانه و الرفق بالرعیه؛(322) پس بر کارهای آنان (کارگزاران دولت) مراقبت کن و ناظری راستگو و اهل و فابر ایشان بگمار که این مراقبت تو در کارها، وادار کننده آنها به رعایت امانت و مهربانی بر رعیت است.

مشمولیت رحمت الهی

قال الامام الکاظم (علیه السلام): ان أهل الأرض لمرحومون ما تجابوا و ادوا الأمانه و عملوا الحق؛(323) تمام مردم روی زمین مشمول رحمت الهی خواهند بود، مادامی که (به این سه اصل اساسی عمل کنند)؛ دوستدار هم باشند، امانت را ادا کنند، و در عمل پیرو حق و عدالت باشند.

نشانه شیعیان

قال الامام الباقر (علیه السلام): فوالله ما شیعتنا الا من اتقی الله و أطاعه و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع والتخشع و الأمانه؛(324) به خدا سوگند، شیعه ما نیست مگر آن کسی که تقوا پیشه کند و فرمانبردار خدا باشد و نشانه شیعیان، تواضع و فروتنی و امانت داری است.