فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ادای امانت ملاک سنجش

قال ابو عبدالله (علیه السلام) لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شی ء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه و أداء أمانته؛(319) به طول رکوع و سجود فرد نگاه نکنید که آن چیزی است که فرد به او بدان عادت کرده است و اگر بخواهد ترک کند وحشت می کند، لکن به صدق گفتار و اداء امانت او نگاه کنید.

امانت از خصایص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام) أدی أمیتاً و مضی رشیداً و خلف فینا رایه الحق؛(320) آن بزرگ، رسالت خویش را با امانت به انجام رساند و دنیا را ترک کرد، در حالی راهنمای ما بود و پرچم حق را در میان ما باقی گذاشت.

امین محبوب خداوند

امام علی (علیه السلام): ان الله یحب المحترف الأمین؛(321) به راستی که خداوند پیشه ور امانت دار را دوست دارد.