فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت و صاحبان حرفه

کل ذی صناعه مضطر الی ثلاث خلال یجتلب بهاالمکسب و هو أن یکون حاذقاً بعمله مؤدیا للأمانه فیه مستمیلا لمن استعمله؛(318) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار است که دارای سه خصلت باشد تا بتواند با آن تحصیل در آمد کند. اول آنکه در رشته عملی خویش مهارت داشته باشد و با درستکاری و امانت رفتار کند و با کارفرمایان حسن بر خورد داشته باشد و نسبت به آنها ابراز تمایل کند.

ادای امانت ملاک سنجش

قال ابو عبدالله (علیه السلام) لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شی ء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه و أداء أمانته؛(319) به طول رکوع و سجود فرد نگاه نکنید که آن چیزی است که فرد به او بدان عادت کرده است و اگر بخواهد ترک کند وحشت می کند، لکن به صدق گفتار و اداء امانت او نگاه کنید.

امانت از خصایص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام) أدی أمیتاً و مضی رشیداً و خلف فینا رایه الحق؛(320) آن بزرگ، رسالت خویش را با امانت به انجام رساند و دنیا را ترک کرد، در حالی راهنمای ما بود و پرچم حق را در میان ما باقی گذاشت.