فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

مسلمان و مؤمن واقعی

قال أبو جعفر (علیه السلام) یا سلیمان أتدری من المسلم قلت جعلت فداک أنت أعلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ثم قال و تدری من المؤمن قال قلت أنت أعلم قال ان المؤمن من ائتمنه المسلمون علی أموالهم و أنفسهم؛(313) امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سلیمان! آیا می دانی چه کسی مسلمان واقعی است؟ گفتم فدایت شوم شما بهتر می دانید. حضرت فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند. سپس فرمودند: آیا می دانی مؤمن واقعی کیست؟ گفتم فدایت شوم شما بهتر می دانید. حضرت فرمودند: همانا مؤمن واقعی کسی است که مسلمین او را امین بر اموال و انفس خویش قرار داده اند.

ایمان و امانت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لاایمان لمن لا أمانه له؛(314) آن که امانت دار نیست، ایمان ندارد.