فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صفت خیانت در امانت در اهل کتاب

و من أهل الکتب من ان تأمنه بقنطار یوده الیک و منهم من ان تأمنه بدینار لایؤده الیک الامادمت علیه فائماً ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون؛(312) و در میان اهل کتاب، کسانی هستند که اگر ثروت زیادی - رسم امانت به آنها بسپاری، به تو باز می گردانند؛ و کسانی هستند که اگر یک دینا رهم به آنان بسپاری، به تو باز نمی گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلط) باشی، این بخاطر آن است که می گویند: ما در برابر امیین [غیر یهود ]مسؤول نیستیم. و بر خدا دروغ می بندند؛ در حالی که می دانند (این سخن دروغ است).

روایات

مسلمان و مؤمن واقعی

قال أبو جعفر (علیه السلام) یا سلیمان أتدری من المسلم قلت جعلت فداک أنت أعلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ثم قال و تدری من المؤمن قال قلت أنت أعلم قال ان المؤمن من ائتمنه المسلمون علی أموالهم و أنفسهم؛(313) امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سلیمان! آیا می دانی چه کسی مسلمان واقعی است؟ گفتم فدایت شوم شما بهتر می دانید. حضرت فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند. سپس فرمودند: آیا می دانی مؤمن واقعی کیست؟ گفتم فدایت شوم شما بهتر می دانید. حضرت فرمودند: همانا مؤمن واقعی کسی است که مسلمین او را امین بر اموال و انفس خویش قرار داده اند.