فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

اهمیت حفظ امانت

یأیهاالذین ءامنوا لا تخونوالله و الرسول و تخونوا أمانتکم و أنتم تعلمون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید، در حالی که میدانید (این کار، گناه بزرگی است)!

اهمیت باز گرداندن امانت

ان الله یأمرکم أن تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیراً(303) خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می دهد! خداوند، شنوا و بیناست.