فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امانت

آیات

اهمیت حفظ امانت

یأیهاالذین ءامنوا لا تخونوالله و الرسول و تخونوا أمانتکم و أنتم تعلمون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید، در حالی که میدانید (این کار، گناه بزرگی است)!