فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت اعتدال

عن الصادق (علیه السلام): ان القصد أمر یحبه الله - عز و جل - و ان السرف یبغضه... و حتی صبک فضل شرابک؛(282) میانه روی چیزی است که خدای - عز و جل - آن را دوست دارد و اسراف را ناخوش می داد... حتی دور ریختن زیاده نوشیدنی ات را.

اعتدال در زندگی

امام باقر (علیه السلام): الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه؛(283) همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است.

رعایت اعتدال

المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل؛(284) مسلمان هر گاه خشم گیرد یا از مرز حق و انصاف بیرون نگذارد و چون خوشحال باشد به تباهی و نادرستی نگراید.