فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در همه جا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أیا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلاً؛(281) بگو: الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید (ذات پاکش یکی است؛ و) برای او بهترین نامهاست! و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان؛ و در میان آن دو راهی (معتدل) انتخاب کن!

روایات

محبوبیت اعتدال

عن الصادق (علیه السلام): ان القصد أمر یحبه الله - عز و جل - و ان السرف یبغضه... و حتی صبک فضل شرابک؛(282) میانه روی چیزی است که خدای - عز و جل - آن را دوست دارد و اسراف را ناخوش می داد... حتی دور ریختن زیاده نوشیدنی ات را.