فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انسان معتدل، محبوب خدا

ادعوا ربکم تضرعاً و خفیه انه لا یحب المعتدین؛(276) پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی دارد!

حلال و حرام هر کدام به جای خود

یا أیهاالذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین؛(277) ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید! و از حد، تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.

اعتدال در عبادت

طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی الاتذکره لمن یخشی؛(278) طه ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی! آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می ترسند نازل ساختیم.