فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتدال

آیات

خروج از اعتدال اساس انسان غافل

و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم ترید زینه الحیاه الدنیا و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان أمره فرطاً(274) و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و ]خشنودی او را می خواهند، شکیبایی پیشه کن، و دو دیده ات را از آنان بر مگیر که زیور زندگی دنیا را خواهی، و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس ]کارش بر زیاده روی است، اطاعت مکن.