فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انواع اسراف

مردی از حضرت امام صادق (علیه السلام) درباره آیه و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین؛(269) حق آن را در روز درو آن بدهید و اسراف نکنید، همانا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. سؤال کرد، حضرت فرمودند: فلان پسر فلان انصاری - حضرت نام او را برد - مزرعه ای داشت. آن گاه که زمان در و آن فرا می رسید، همه آن را می بخشید و خود و خانواده اش بی چیز می ماندند. پس خداوند آن را اسراف قرار داد(270).

دعای امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه

بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی باز دار و در بخشش و میانه روی استوار دار و روش نیکو در زندگی را به من بیاموز و ما به لطف خود از ولخرجی حفظ کن و روزی ام را از راههای حلال جاری سازد و خرج کردن سالم را در کارهای نیک قرار ده!(271)

اشعار