فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف باعث هلاکت

علی بن محمد رفعه قال قال أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه القصد مثراه و السرف متواه؛(261) علی (علیه السلام) فرمود: میانه روی ثروت خیز و زیاده روی و اسراف باعث هلاکت است.

اسراف باعث فقر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) یا عبید ان السرف یورث الفقر؛(262) اسراف موجب فقیر شدن می باشد.

داستانها