فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف و زوال نعمت

قال الامام باقر (علیه السلام): من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و أسرف زالت عنه النعمه؛(257) هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند، نعمت بر او پایدار ماند، و آن کس که تبذیر و اسراف کند، نعمت از کف او بیرون رود.

اسراف مبغوض خدا

امام صادق (علیه السلام): ان القصد أمریحبه الله - عز و جل - و ان السرف یبغضه... و حتی صبک فضل شرابک(258)؛ میانه روی چیزی است که خدای - عزوجل - آن را دوست دارد و اسراف را ناخوش می دارد... حتی دور ریختن زیاده نوشیدنی ات را.

حد اسراف

عن اسحاق بن عمار قال قلت لأبی ابراهیم الکاظم (علیه السلام) الرجل یکون له عشره أقمصه أیکون ذلک من السرف فقال لا ولکن ذلک أبقی لثیابه و لکن السرف أن تلبس ثوب صونک فی المکان القذر؛(259) اسحاق بن عمار می گوید: به حضرت کاظم (علیه السلام) عرض کردم: مرد ده پیراهن دارد، آیا این از اسراف است؟ فرمود: نه! بلکه این تعداد، موجب دوام بیشتر لباس می شود، ولی اسراف در لباس این است که جامه عز و آبرو را در محل پلید بپوشی و آن را آلوده نمایی.