فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف در طهور

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ستکون فی هذه الامه یعتدون فی الطهور؛(255) به زودی در این امت گروهی پدید خواهند آمد که در استفاده از پاک کننده ها زیاده روی می کنند.

اسراف مبطل وضو

امام عسگری (علیه السلام): من تعدی فی طهوره کان کناقضه(256) هر کس در مصرف آب (وضو و غسل) زیاده روی کند، مانند کسی است که وضو و غسل خود را باطل کند.

اسراف و زوال نعمت

قال الامام باقر (علیه السلام): من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و أسرف زالت عنه النعمه؛(257) هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند، نعمت بر او پایدار ماند، و آن کس که تبذیر و اسراف کند، نعمت از کف او بیرون رود.