فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کم ترین اندازه اسراف

امام صادق (علیه السلام): أدنی الاسراف هراقه فضل الاناء(253) کم ترین اندازه اسراف، دور ریختن ته مانده ظرف (غذا یا آب) است.

سنت پیامبر

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الوضوء بمد و الغسل بصاع و سیأتی اقوام بعدی یستقلون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی؛(254) برای وضوء یک مد (750 گرم) و برای غسل یک صاع (3 کیلو گرم) آب بس است. پس از من گروهی می آیند که این مقدار را کافی نمی دانند؛ آنها بر خلاف سنت من هستند.

اسراف در طهور

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ستکون فی هذه الامه یعتدون فی الطهور؛(255) به زودی در این امت گروهی پدید خواهند آمد که در استفاده از پاک کننده ها زیاده روی می کنند.