فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

کم ترین اندازه اسراف

امام صادق (علیه السلام): أدنی الاسراف هراقه فضل الاناء(253) کم ترین اندازه اسراف، دور ریختن ته مانده ظرف (غذا یا آب) است.

سنت پیامبر

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الوضوء بمد و الغسل بصاع و سیأتی اقوام بعدی یستقلون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی؛(254) برای وضوء یک مد (750 گرم) و برای غسل یک صاع (3 کیلو گرم) آب بس است. پس از من گروهی می آیند که این مقدار را کافی نمی دانند؛ آنها بر خلاف سنت من هستند.