فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ویژگیهای همسر خوب

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا أمرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله؛(234) برای یک مرد پس از قبول اسلام هیچ سودی بهتر و برتر از همسری با یک زن مسلمان درستکار نیست. زنی که مرد را با دیدن خود شادمان سازد، از دستورش اطاعت نماید و در غیاب شوهر، حافظ عفت خویش و اموال وی باشد.

خضراء الدمن

قام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خطیباً فقال أیها الناس ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء فی منبت السوء؛(235) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه ای فرمودند: ای مردم! از سبزه روی زباله دانی بپرهیزید! سؤال شد: ای رسول خدا آن چیست؟ حضرت فرمودند: زن زیبا از خانواده بد.

ازدواج ممنوع!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ایاکم و تزوج الحمقاء فان صحبتها ضیاع و ولدها ضباع؛(236) از ازدواج با احمق بپرهیزید. زیرا هم نشینی با احمق مایه اندوه و بلاست و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است.