فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سعادت مرد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سعاده المرء الزوجه الصالحه؛(232) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از سعادت مرد داشتن همسر شایسته است.

متاهل ها بهترین امت

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال خیر أمتی أولها المتزوجون و آخرها العزاب؛(233) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین امت من در درجه اول کسانی هستند که ازدواج کرده اند و آخر آنها هم زنان و مردان بی همسر.

ویژگیهای همسر خوب

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا أمرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله؛(234) برای یک مرد پس از قبول اسلام هیچ سودی بهتر و برتر از همسری با یک زن مسلمان درستکار نیست. زنی که مرد را با دیدن خود شادمان سازد، از دستورش اطاعت نماید و در غیاب شوهر، حافظ عفت خویش و اموال وی باشد.