فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکریم تزویج

امام صادق (علیه السلام): من زوج أعزباً کان ممن ینظر الله الیه یوم القیامة؛(229) هر کس بی زنی را همسر دهد از جمله کسانی است که خداوند در روز قیامت به او نظر می افکند.

بناء ازدواج

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): مابنی فی الاسلام بناء أحب الی الله و أعز من التزویج؛(230) در اسلام هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج نیست.

اثرات ازدواج

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): زوجوا أیاماکم، فان الله یحسن لهم فی أخلاقهم و یوسع لهم فی أرزاقهم و یزید هم فی مرواتهم؛(231) بی همسران خود را همسر دهید؛ که خداوند اخلاق آنان را نیکو روزیشان را فراخ می کند و بر جوانمردی آنها می افزاید.