فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

علاقه در ازدواج

عن ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له انی أرید أن أتزوج امرأه و ان أبوی أرادا غیرها قال تزویج التی هویت و دع التی یهوی أبواک؛(226) ابن ابی یعفور به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم، ولی پدر و مادرم علاقه دارند زن دیگری را به همسری خود در آورم. حضرت فرمودند: زن دلخواه خودت را بگیر و آن را بگیر و آن را که والدینت می خواهند، ترک گوی!

دقت در انتخاب همسر

عن ابراهیم الکرخی قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) ان صاحبتی هلکت و کانت لی موافقه و قد هممت أن أتزوج فقال لی انظر أین تضع نفسک و من تشرکه فی مالک و تطلعه علی دینک و سرک؛(227) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: همسرم که زنی شایسته و موافق بود، از دنیا رفته است و اینک قصد ازدواج دارم. حضرت فرمود: دقت کن که خودت را در کجا قرار می دهی و با کدام خانواده پیمان ازدواج می بندی! متوجه باش که چه کسی را شریک ثروت خود می سازی و او را بر دین و اسرار خویش واقف و مطلع می نمایی.

خواستگاری شرابخوار

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان شارب الخمر لا یزوج اذا خطب؛(228) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر شرابخوار به خواستگاری دختر شما آمد، به او دختر ندهید.