فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تشویق به ازدواج

و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن أزوجهن اذا ترضوا بینهم بالمعروف ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الاخر ذلکم أزکی لکم و أطهر والله یعلم و أنتم لا تعلمون؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش، ازدواج کنند! اگر در میان آنان، به طرز پسندیده ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شما، که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن، پند می گیرند (و به آن، عمل می کنند). این (دستور)، برای رشد (خانواده های) شما مؤثرتر، و برای شستن آلودگیها مفیدتر است؛ و خدا می داند و شما نمی دانید.

روایات

تکمیل دین با ازدواج

عن علی (علیه السلام) أنه قال لم یکن أحد من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یتزوج الاقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) کمل دینه؛(225) علی (علیه السلام) فرمود: هیچ یک از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ازدواج نمی کرد مگر آنکه نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره او می فرمود: دینش کامل شد.