فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تحریم ازدواجهای اجباری بازنها

یأیهاالذین ءامنوا لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرهاً و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماء اتیموهن الا أن یأتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال نیست که از زنان، از روی اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنها،) ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید (از مهر) تملک کنید! مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان، بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها، (بجهتی) کراهت داشتید، (فوراً تصمیم به جدایی نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراوانی در آن می دهد!

هدف اصلی ازدواج (توالد و تناسل)

نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم و قدموا لأنفسکم و اتقواالله و اعلموا أنکم ملاقوه و بشر المؤمنین؛ زنان شما، محل بذرافشانی شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهید، می توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعی نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکی برای خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده!

رضایت طرفین در ازدواج

و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن أز واپجهن اذا ترضوا بینهم بالمعروف ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الاخر ذلکم أزکی لکم و أطهر والله یعلم و أنتم لا تعملون؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش، ازدواج کنند! اگر در میان آنان، به طرز پسندیده ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شما، که ایمان به خدا روز قیامت دارند، از آن، پند می گیرند (و به آن، عمل می کنند). این (دستور)، برای رشد (خانواده های) شما مؤثرتر، و برای شستن آلودگیها مفیدتر است؛ و خدا می داند و شما نمی دانید.