فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از آزار

عن علی (علیه السلام): تنظفوا بالماء من النتن الریح الذی یتأذی منه؛(215) خود را با آب از بوی ناخوشایند، که دیگران را می آزارد، پاک کنید.

پرهیز از آزار

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أمط الأذی عن طریق المسلمین فهو لک صدقه؛(216) آنچه را که موجب آزار می شود از سر راه مسلمانان دور کن، که این کار برای تو صدقه است.

تکلیف شریک جرم

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من أمر بمعروف أو نهی عن منکر أو دل علی خیر أو أشار به فهو شریک و من أمر بسوء أو دل علیه أو أشار به فهو شریک؛(217) هر کسی که به کاری نیک امر کند یا از کاری زشت باز دارد، یا به کاری خیر راهنمایی کند یا حتی به آن اشاره کند، در ثواب آن عمل شریک است. هر کس به بدی امر کند یا به آن دلالت یا اشاره کند، او نیز (در گناه عمل) شریک است.