فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آزار مؤمن و اعلان جنگ با خدا

عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول قال الله عز و جل لیأذن بحرب منی من آذی عبدی المؤمن و لیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن؛(210) امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند عزوجل فرموده است: هر کس بنده مؤمن مرا آزار کند به من اعلان جنگ کرده است و هر کس بنده مؤمن مرا گرامی بدارد از خشم من در امان است.

کمک به آزار مؤمن و عاقبت آن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أعان علی مؤمن بشطر کلمه لقی الله عز و جل یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمتی؛(211) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که مؤمنی را به پاره ای کلمه علیه مؤمنی یاری کند، روز قیامت در حالی (به صحنه محشر) می آید که میان دو چشمش نوشته شده است: (ناامید از رحمت خدا).

پرهیز از آزار

امام سجاد (علیه السلام): کف الأذی، من کمال العقل و فیه راحه للبدن عاجلاً و آجلاً؛(212) خودداری از آزار رساندن، نشانه کمال خرد و مایه آسایش دو گیتی است.