فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ملعون خدا بدترین مردم است

قل هل أنبئکم بشر من ذلک مثوبه عندالله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القرده و الخنازیر و عبدالطغوت أولئک شر مکاناً و أضل عن سواء السبیل؛(208) بگو: آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا برتر از این است، با خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، (و مسخ کرده،) و از آنها، میمونها و خوکهایی قرار داده، و پرستش بت کرده اند؛ موقعیت و محل آنها، بدتر است؛ و از راه راست، گمراهترند.

روایات

آزار دهندگان در جهنم

عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) اذا کان یوم القیامه نادی مناد أین الصدود لأولیائی فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم ثم یؤمر بهم الی جهنم؛(209) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود، منادی فریاد زند: کجا هستند جلوگیران از دوستانم. آن گاه گروهی که بر چهره هاشان گوشتی نیست، بر می خیزند، پس گفته می شود: ایشان کسانی هستند که مؤمنان را آزار کرده، دشمنی نشان داده، خیره سری کردند و به خاطر دینشان آنان را سرزنش کردند، سپس فرمان می آید که آنان را به دوزخ ببرند.