فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ترس زکریای پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از وارثان بد

و انی خفت الموالی من وراءی و کانت امرأتی عاقراً فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من ءال یعقوب واجعله رب رضیا؛(207) و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) همسرم نازا عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی به من ببخش... که وارث من و دودمان یعقوب باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده!

ملعون خدا بدترین مردم است

قل هل أنبئکم بشر من ذلک مثوبه عندالله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القرده و الخنازیر و عبدالطغوت أولئک شر مکاناً و أضل عن سواء السبیل؛(208) بگو: آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا برتر از این است، با خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، (و مسخ کرده،) و از آنها، میمونها و خوکهایی قرار داده، و پرستش بت کرده اند؛ موقعیت و محل آنها، بدتر است؛ و از راه راست، گمراهترند.

روایات