فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسن خلق در میزان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما یوضع فی میزان امری یوم القیامه أفضل من حسن الخلق؛(186) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در روز قیامت در میزان اعمال چیزی افضل از حسن خلق نگذارند.

فساد ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل؛(187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنانچه سرکه عسل را فاسد می کند، خلق بد ایمان را فاسد می کند.

درجه صاحب حسن اخلاق

و علیکم بحسن الخلق فانه یبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم؛(188) بر شما باد به حسن خلق زیرا که آن صاحبش را به درجه روزه داران و نماز گزاران واقعی می رساند.