فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق خوب محبوب خداوند

عن الصادق جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال علیکم بمکارم الأخلاق فان الله عزوجل یحبها و ایاکم و مذام الأفعال فان الله عزوجل یبغضها؛(185) به مکارم اخلاق و خوبی های کریمانه متمسک شوید زیرا خداوند آنها را دوست می دارد و از عملهای زشت دوری کنید زیرا خداوند نسبت به آنها بغض دارد.

حسن خلق در میزان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما یوضع فی میزان امری یوم القیامه أفضل من حسن الخلق؛(186) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در روز قیامت در میزان اعمال چیزی افضل از حسن خلق نگذارند.

فساد ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل؛(187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنانچه سرکه عسل را فاسد می کند، خلق بد ایمان را فاسد می کند.