فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق خوب زمینه موفقیت

عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنه قال لو کنا لا نرجو جنه و لا نخشی ناراً و لا ثواباً و لا عقاباً لکان ینبغی لنا أن نطلب مکارم الأخلاق فانها مماتدل علی سبیل النجاح؛(184) علی (علیه السلام) فرمود: اگر به فرض در ما امید به بهشت و ترس از آتش نباشد و به ثواب و عقاب الهی عقیده نداشته باشیم، باز هم سزاوار است از پی مکارم اخلاقی برویم، زیرا اخلاق کریمه از جمله عواملی است که زمینه موفقیت را فراهم می کند و آدمی را به پیروزی هدایت می کند.

اخلاق خوب محبوب خداوند

عن الصادق جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال علیکم بمکارم الأخلاق فان الله عزوجل یحبها و ایاکم و مذام الأفعال فان الله عزوجل یبغضها؛(185) به مکارم اخلاق و خوبی های کریمانه متمسک شوید زیرا خداوند آنها را دوست می دارد و از عملهای زشت دوری کنید زیرا خداوند نسبت به آنها بغض دارد.

حسن خلق در میزان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما یوضع فی میزان امری یوم القیامه أفضل من حسن الخلق؛(186) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در روز قیامت در میزان اعمال چیزی افضل از حسن خلق نگذارند.