فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

با ایمان ترین مردم

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أحسن الناس ایماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله؛(180) با ایمان ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنها و مهرورزترین شان به خانواده خود است.

هدف از بعثت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): انما بعثت لاتمم مکارم الأخلاق؛(181) من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاقی را کامل کنم.

سه خصلت برای اداره منزل

امام صادق (علیه السلام): ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الی ثلاث خصال یتکلفها و ان لم یکن فی طبعه ذلک: معاشره جمیله وسعه بتقدیر و غیره بتحصن؛(182) مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر در طبیعت او نباشد، باید خود را با تکلف به آنها وا دارد: خوش رفتاری، گشاده دستی سنجیده و غیرت برای حفاظت آنها.