فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

احسن الحسن!

امام حسن (علیه السلام): ان احسن الحسن الخلق الحسن؛(179) نیکوترین نیکو، خلق نیکو است.

با ایمان ترین مردم

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أحسن الناس ایماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله؛(180) با ایمان ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنها و مهرورزترین شان به خانواده خود است.

هدف از بعثت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): انما بعثت لاتمم مکارم الأخلاق؛(181) من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاقی را کامل کنم.