فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نتیجه حسن خلق

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار؛(178) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کارهای نیک و خوش رویی محبت را کسب کرده، به بهشت می برند و بخل و ترش رویی، آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می برند.

احسن الحسن!

امام حسن (علیه السلام): ان احسن الحسن الخلق الحسن؛(179) نیکوترین نیکو، خلق نیکو است.

با ایمان ترین مردم

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أحسن الناس ایماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله؛(180) با ایمان ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنها و مهرورزترین شان به خانواده خود است.