فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)(170) (2)

فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین؛(171) (ای پیامبر!) به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم ] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند.

دستور جامع اخلاق

خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین(172) با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر، و به نیکی ها دعوت نما، و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن)!

اثر اخلاق خوش و سخن نرم

اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله لله یتذکر أو یخشی؛(173) بسوی فرعون بروید؛ که طغیان کرده است! اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود، یا (از خدا) بترسد!